Stres i zdravlje zuba

Kada se govori o stresu, prvenstveno se misli na njegov negativan uticaj po opšte zdravlje, s obzirom da je stres najčešći uzročnik srčanih i moždanih udara, poremećaja sa disanjem i varenjem hrane, kao i psihičkih oboljenja. Međutim, stres takođe na različite načine može uticati i na zdravlje zuba.

Svakodnevna izloženost stresu ili čak potisnut stres može dovesti do pojave bruksizma. Bruksizam je oboljenje koje se karakteriše stezanjem i škripanjem zuba. Najčešće se javlja tokom noći, kada oboleli nije ni svestan svoje navike škripanja zubima, već ga na to upozorava partner ili neko od ukućana, koga škripanje probudi iz sna. Za vreme bruksizma, zub(i) su izloženi delovanju sila velikog inteziteta, koje mogu da dovedu i do rasklaćenja zuba, sa pojavom osetljivosti od tupih do veoma jakih kontinuiranih spontanih bolova. Bruksizam je takođe uzrok i abrazije, odnosno trošenja zuba.

Stres može uzrokovati i neke druge loše navike, kao što su nesvesno grickanje noktiju, olovke ili nekih drugih, uglavnom tvrdih predmeta. Njihovim grickanjem se stvaraju velike sile različitih pravaca, koje imaju isti uticaj na zub kao i sile koje nastaju u toku bruksizma. Takođe, svakodnevno grickanje tvrdih predmeta dovodi do ubrzanog trošenja gleđi zuba, tj. abrazije zuba, kada se javlja preosetljivost zuba i zub može da boli na hladno, toplo, na zagriz ili u toku jela.

stres i zdravlje zuba

Stres uzrokuje bruksizam, nervozno grickanje predmeta i negativno utiče na održavanje oralne higijene

Osim što razvija neke loše navike, stres vrši negativan uticaj na dobre navike, kao što su pravilno održavanje oralne higijene i odlasci kod stomatologa. Usled stresa vrlo često popušta pažnja, pa se smanjuje intezitet održavanja oralne higijene, ili čak dolazi do izostanka njenog održavanja. Nepravilno održavanje ili neodržavanje oralne higijene je uzrok dva najčešća oboljenja savremenog čoveka – karijesa i parodontopatije. Takođe, se proređuju i odlasci kod stomatologa, pojačava se anksioznost, pa samim tim i strah od stomatoloških intervencija. Sve to skupa za posledicu ima pojavu oralnih oboljenja, koja, ukoliko se ne leče, mogu da izazovu ozbiljnije probleme sa celokupnim zdravljem.

Vaš ROYAL DENTAL