Zašto zub boli – II deo

Zubobolja je simptom sa kojim se barem jednom u životu suoči veći deo populacije. To mogu biti kratkotrajne senzacije koje brzo prođu, a mogu biti i veoma jaki i neidrživi bolovi. Istraživanja su pokazala da je zubobolja jedan od najvećih bolova koje ljudski organizam može da istrpi. U prethodnom tekstu smo se upoznali sa nekim od uzroka zubobolje. U ovom tekstu saznajte koji još uzroci zubobolje mogu biti.

zub boli na slatko

Uzroci zubobolje mogu biti mnogobrojni, zato je neophodno javiti se stomatologu

Prelom zuba. U zavisnosti od toga kako ide linija preloma kod povreda zuba zavisi i to da li će doći do pojave bola i kakav tip bola će biti. Ukoliko se linija preloma pruža samo kroz gleđ (okrnjen zub), onda bolova verovatno neće ni biti. Ako linija preloma zahvata dentin, onda zub može da boli na toplo, hladno i zagriz. Bolovi su kratkotrajni. Ukoliko linija preloma prolazi kroz komoru pulpe, odnosno, zubni živac je eksponiran, javljaju se veoma jaki bolovi, koji su najčešće spontani, a pojačavaju se na toplo ili hladno.

Parodontopatija. Parodontopatija je oboljenje koje se karakteriše stvaranjem parodontalnih džepova kao posledica razgradnje kosti i stvaranja prostora između kosti i površine zuba. Usled stvaranja džepova, koren zuba postaje izložen delovanju različitih nadražaja spoljne sredine, kao i sadržaja samog džepa. Mogu se javiti jaki isprovocirani bolovi, pa zub može da boli na toplo i hladno, na zagriz, u toku jela. Prisustvo konkremenata i drugog sadržaja u džepovima, mogu da uzrokuju neprijatne tegobe, u vidu tupog bola u predelu zuba, ili čak nedefinisanog osećaja u vidu trnjenja zuba.

Procesi na vrhu korena zuba. Kao posledica nelečenih karijesa i pulpitisa, bakterije mogu da prodru kroz vrh kanala korena u okolno tkivo i dovedu do stvaranja procesa na vrhu korena zuba. Ovi procesi mogu biti akutni i hronični. Akutni procesi u vidu apcesa se karakteriše pojavom bola koji pulsira. Zub uglavnom boli na toplo, dok hladno može da olakša tegobe. Bolovi se pogoršavaju u toku noći. Hronični procesi, kao što su ciste, uglavnom se karakterišu odsustvom bolova. Eventualno se mogu pojaviti nespecifične tegobe, kada se javlja tup bol zuba. Ukoliko dođe do infekcije ciste, onda se javljaju identični bolovi kao kod apcesa. Lečenje ovih procesa podrazumeva lečenje kanala zuba ili se mogu leči čak operativno, apikotomijom, u kranjem slučaju vađenjem zuba.

zub boli sam od sebe

Uzrok zubobolje određuje stomatološku intervenciju kojom će se pacijent osloboditi bola

Bruksizam. Bruksizam je loša navika škripanja zubima, koja se praktikuje najčešće noću u toku spavanja, kada pacijenti nisu ni svesni da boluju od bruksizma. Najčešći uzrok bruksizma je potisnuti stres, koji se ispoljava kroz stezanje i škripanje zubima. Kako u toku bruksizma zubi trpe izuzetno velike sile, koje smanjuju njihove sposobnosti amortizacije, neretko se pacijenti bude sa bolovima u predelu zuba, koji mogu da variraju od tupih do veoma jakih kontinuiranih bolova. Ovi bolovi su najčešće praćeni i bolom u predelu mišića i viličnih zglobova. Usled bruksizma dolazi i do trošenja gleđi zuba, tzv. abrazije zuba, koje nalikuju na erozije zuba, pa se javljaju slične tegobe, pa zub može da boli na toplo ili hladno, pa i na zagriz, kao posledica izloženosti dentina, usled odsustva gleđi.

Bol drugog uzroka. Nekada zub može da boli, a da uzrok nije u samom zubu. Oboljenje sinusa se manifestuje pojavom bola u zubima gornje vilice, koji su u bliskom odnosu sa sinusom. Trigeminalna neuraglija predstavlja oboljenje trigeminalnog živca, jednog od najvećih nerava glave, koji inerviše veći deo lica. Neuralgije su nervna oboljenja, koja se karakterišu pojavom jakih bolova, pa tako trigeminalna neuralgija može da se manifestuje pojavom zubobolje koja nalikuje na pulpitis, a da pritom nema nikakve promene na samom zubu.

Postoje mnogi razlozi zašto zub boli. Neki od njih su jednostavni, a neki veoma složeni. Sve u svemu, suština je da kod postojanja zubobolje je neophodno posetititi stomatologa, koji će utvrditi uzrok pojave bola i preduzeti sve neophodne mere kako bi se oštećenje saniralo, a bolovi nestali.

Vaš ROYAL DENTAL