Oštećenje zuba u snu

Da li Vam je partner ikad rekao da ste ga probudili u toku noći zbog toga što škripite zubima?
Da li ste primetili da su vam zubi postali osetljivi, a nemate karijes?
Da li ste se ikad probudili sa bolom u viličnim zglobovima i žvačnim mišićima?

Ako je odgovor na bilo koje ili sva pitanja DA, onda verovatno bolujete od BRUKSIZMA!

BRUKSIZAM se ubraja u tzv. parasomnije, odnosno poremećaje sa spavanjem. Manifestuje se stiskanjem vilica i zuba, kao i škripanjem zuba, koje može biti izrazito čujno. Javlja se u toku noći, bez kontrole svesti, a nastaje najčešće kao posledica emocionalnih stresova, strahova, napetosti i sličnih kognitivno-bihejvioralnih faktora.

Bruksizam

Bruksizam

Posledice bruksizma su višestruke:

  • „trošenje“ zuba kao posledica međusobnog trenja zuba u toku njihovog stiskanja i druga oštećenja praćena povećanom osetljivošću zuba na nadražaje (zub boli na toplo ili hladno)
  • oštećenje potpornog aparata zuba, što postepeno može voditi u nastanak parodontopatije
  • bolovi u mišićima i viličnim zglobovima, koji u težim slučajevima mogu da se šire u uho, slepoočnicu ili prema vratu
  • loš kvalitet života

Kako Vaš stomatolog može da Vam pomogne nakon što utvrdi da imate bruksizam?

  • ukoliko su oštećenja Vaših zuba minimalna, stomatolog može da ih sanira stavljanjem klasične kompozitne plombe, a zatim i izradom zaštitnih splintova, koje ćete nositi noću, kako biste sprečili dodatna oštećenja zuba i njegovog potpornog tkiva, zglobova i mišića
  • u težim slučajevima sleduje neko protetsko rešenje (krunice, mostovi, ili čak proteze) uz izradu zaštitnih splintova
okluzalni splint

Okluzalni splint

Šta su zaštitni splintovi i čemu oni služe?
Zaštitni splintovi su štitnici izrađeni od silikonskih materijala. Nose se noću i njihova uloga je da smanje stres na zube u toku stiskanja, čime se smanjuje oštećenje čvrstih zubnih tkiva, potpornih tkiva zuba, mišića i zglobova, smanjuju bolni simptomi i poboljšava kvalitet života. U stomatološkoj ordinaciji se uzima otisak najčešće za gornju vilicu, a zatim za najkasnije 48h dobijate svoj štitnik za zube.

Ukoliko ste želite da popravite Vaš san i san vašeg partnera i sačuvate zdravlje vaših zuba i drugih oralnih tkiva, posetite nas. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Vaš ROYAL DENTAL