Zablude vs. Istine u stomatologiji, No2: ZDRAVLJE USTA I ZUBA NE UTIČE NA ZDRAVLJE ORGANIZMA U CELINI!

Iako mnogi odlazak stomatologu stavljaju na poslednje mesto prioriteta kad je zdravlje u pitanju, u odnosu na druge oblasti medicine, činjenica je da su zubi i usna duplja deo čitavog organizma i njihovo zdravlje je neophodno da bi ceo organizam funkcionisao pravilno.

Stomatologija i opšte zdravlje

Stomatologija i opšte zdravlje

Postojanje dugotrajnih i nelečenih karijesa i procesa na korenovima, parodontopatičnih promena na zubima izaziva promene na drugim tkivima i organima. Svako nelečeno oboljenje zuba predstavlja izvor mikroorganizama koji mogu dospeti na različite načine u krvotok i na taj način izazvati promene na srcu, bubrezima, zglobovima, koži... Prisustvo hroničnih procesa, kao što su ciste, uglavnom protiču bez ikakvih simptoma u vidu bola, ali se procesi šire na račun kosti, pa mogu dovesti do frakture vilica ili otvaranja sinusa, ukoliko se ne odstrane na vreme.

Takođe, postojanje bilo kakvog hroničnog procesa, zuba sa dubokim karijesom ili zalomljenih korenova predstavlja potencijalni rizik za akutnu upalu. Takvi procesi predstavljaju idealnu anaerobnu sredinu za razvoj patogenih bakterija, koji mogu dovesti do snažne upale, pojave izuzetno jakih bolova i otoka, povišenja temperature. Kako usna duplja nije zatvorena sredina, već na različite načine komunicira sa ostalim delovima tela i organima, vrlo lako može doći do širenja akutne upale u druga tkiva i organe, sa vrlo teškom kliničkom slikom i veoma teškim posledicama.

Prevremeni gubitak manjeg ili većeg broja zuba remeti funkciju temporomandibularnog zgloba, žvakanja, disanja i govora, što ima uticaj na sistem organa za varenje, kao i na psihološko zdravlje pojedinca.

Vaš ROYAL DENTAL