Oralna hirurgija

Oralna hirurgija sastoji se od niza hirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija. Uz primenu današnjih modernih metoda, oralna hirurgija nije više odbojna kao što je nekad bila. Intraoperativna bol ne postoji ili je svedena na minimum.

Najčešći zahvati oralne hirurgije su vađenje zuba, hirurško vađenje umnjaka i zaostalih korenova, apikotomija, postavljenje implantata, podizanje sinusa i mnogi drugi.

Rendgenski snimak vilice

Rendgenski snimak vilice

Implantologija

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom dentalnih implantata. Postoje različite vrste implantata. Najčešći dentalni implantati su načinjeni od titana, biokompatibilnog materijala.

Vađenje zuba

Do potrebe za vađenjem zuba dolazi kad je zub napadnut dubokim karijesom koji je destruirao veći deo zuba i više nije moguće "spasiti" ga.

Apikotomija

Apikotomija je hirurški zahvat koji se primjenjuje kad nije moguće lečiti zub i okolno tkivo korena zuba koji ima apikalnu leziju, te se pristupa uklanjanju vrha korena zuba.

Granulomi

Apikalni granulom je bakterijska infekcija lokalizovana u gornjoj ili u donjoj vilici. Smešten je na vrhu korena zuba, koji se sastoji od granulacijskog tkiva okružen fibroznom kapsulom.