Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem bolesti parodoncijuma.

Sve do nedavno parodontopatija se smatrala neizlečivom, međutim, nove metode u lečenju su pokazale izvrsne rezultate.

Široka rasprostranjenost

Milioni ljudi, nakon tridesete godine života, pati od raznih vrsta parodontalnih bolesti. Da bi se odredila najadekvatnija vrsta tretmana najvažnije je dobar pregled i postavaljanje dijagnoze.

Parodontologija

Parodontologija

Lečenje parodontopatije

Dve su mogućnosti tretiranja parodontalnih bolesti: hirurški i konzervativni pristup. Hirurški tretmani se koriste ako je bolest uznapredovala.

Parodontopatija

Parodontopatija