Zablude vs. Istine u stomatologiji, No13: STOMATOLOŠKE INTERVENCIJE SU UVEK BOLNE!

Prema istraživanjima, zubobolja je jedan od najjačih fizičkih bolova, koje čovek može da oseti u životu. U prošlosti, zbog smanjene informisanosti i nedovoljnog broja stomatologa, veći deo stanovništva se susretao sa izuzetno velikim bolovima koji su poticali od zuba i traumatičnim odlascima kod stomatologa. Nedostatak adekvatnih anestezija i njihova ograničena dostupnost, dovela je do toga da su se i najradikalnije stomatološke intervencije izvodile bez njih.

Strah od stomatologa

Strah od stomatologa

Uprkos tome što su danas lokalne anestezije dostupne i izuzetno efikasne, ranija traumatična iskustva kod stomatologa su ukorenila veliki strah i odbojnost prema stomatolozima, da i dalje vlada mišljenje da stomatološke intervencije moraju biti bolne. Neretko roditelji svoj strah i naviku izbegavanja odlaska stomatologu (nesvesno) prenose i na svoju decu i na taj način se stvara začarani krug i društvo sa lošim zdravstvenim stanjem usta i zuba.

Uz ljubazno stomatološko osoblje, pažljiv rad pod anestezijom, primenom savremenih instrumenata, stomatološke intervencije su danas potpuno bezbedne i bezbolne, čime je omogućena maksimalna udobnost pacijenta za vreme stomatološke intervencije.

Sa druge strane, razvijanjem pozitivnih navika, u smislu redovnih kontrolnih poseta stomatologu, mogu se izbeći bolesti usta i zuba koje mogu da izazivaju bol, a samim tim se izbegava bilo kakva intervencija, koja zahteva primenu anestezije.

Vaš ROYAL DENTAL