„Zubar mi je stavio neki lek!“

Glavni razlog odlaska kod stomatologa za većinu pacijenata jeste postojanje karijesa na nekom od zuba, u cilju da se isti očisti i stavi odgovarajući ispun, odnosno plomba. Međutim, neretko se susrećemo sa situacijama kada je karijes toliko dubok, da je došao blizu zubne pulpe (narodski rečeno, živca) ili je zahvatio samu pulpu, pa postavka same plombe nije dovoljna, odnosno, neophodno je primeniti i neke medikamente u lečenju zuba. U tim slučajevima najčešće postoje tegobe, pa zub može da boli na hladno, na toplo, slatko ili zagriz, ili čak može da boli sam od sebe. Problem nastaje kada pacijenti nisu dovoljno informisani o vrsti leka koji je stavljen, pa ne znaju kada treba ponovo da se jave stomatologu ili kada promene stomatologa ne znaju šta im je rađeno. U ovom kratkom tekstu, predstavićemo nekoliko vrsta lečenja zuba i kako pacijenti treba da se ponašaju nakon intervencije.

Lecenje zuba

Lecenje zuba

  • LEK ISPOD PLOMBE. Kada je karijes toliko dubok, da je došao blizu pulpe (živca), ali ga još nije zahvatio (zub boli na hladno, toplo, slatko, zagriz, kratko traje i prestaje), vrlo često preduzimana mera u stomatološkoj praksi jeste indirektno prekrivanje pulpe. To je procedura koja podrazumeva da se na samo dno kaviteta stavi jedan lek, a preko njega plomba. Uloga tog leka jeste da stimuliše zubnu pulpu da se regeneriše, odnosno, odbrani od mikroorganizama iz karijesa i njihovih štetnih produkata. Cilj je da se izbegne lečenje kanala korena, odnosno, vađenje živca.
  • LEK ZA UMTRVLJIVANJE ŽIVCA. Kada karijes dospe do same zubne pulpe (zub može da boli na hladno, na toplo, na zagriz, bolovi traju duže, a zub takođe može da boli i sam o sebe), već pri njegovom uklanjanju dođe do njenog otvaranja. U tom slučaju je lečenje kanala korenova zuba, odnosno, vađenje živca neizbežna procedura. Postoje mortalne i vitalne metode vađenja živca. U većini slučajeva, stomatolozi se prihvataju mortalnih metoda. One podrazumevaju da se živac prvo umrtvi, a tek onda da se vadi. Da bi se to postiglo neophodno je postaviti lek za umtrvljivanje živca, a preko njega se stavlja privremena plomba. Ovaj lek treba da stoji oko dve nedelje na zubu. To je optimalno vreme da on deluje, a kako nije selektivan, njegovo dugotrajno nošenje bi moglo izazvati oštećenja u okolnoj kosti, ukoliko difunduje kroz kanal. Zbog toga se nakon stavljanja leka za umtrvljivanje živca zakazuje novi termin za dve nedelje kod stomatologa, kako bi se terapija nastavila.
  • LEK ZA DEZINFEKCIJU KANALA. U većini slučajeva u toku endodontske terapije (vađenje živca) ne mogu se kanali zatvoriti nakon prve obrade, već je potrebno postaviti neki od lekova koji će dezinfikovati same kanale i neutralisati bakterije i njihove produkte. Takođe ovi lekovi imaju tendenciju eliminacije viška tečnosti iz kanala, smiruju upalne procese, smanjuju bolove, stimulišu regeneraciju kosti oko vrha korena zuba, itd. Ovi lekovi se unose direktno u kanal na različite načine. Postoji široki spektar lekova koji se koriste u ove svrhe. Stomatolog će sam proceniti koji od lekova je najbolji za određeni slučaj. Bitno je da taj lek treba da stoji minimalno 10, a maksimalno 30 dana u kanalu. Nakon toga pacijent ponovo zakazuje termin kod stomatologa da bi se tretman nastavio. Ukoliko stomatolog proceni da ne postoje uslovi za punjenje kanala, ponavlja se njihova medikacija nekim od lekova. U suprotnom, kanali se trajno zatvaraju nekim od materijala za opturaciju kanala i postavlja se trajna plomba.

Vaš ROYAL DENTAL