Lečenje zuba = spasavanje zuba

Primer pravilno izlečene gornje šestice

Primer pravilno izlečene gornje šestice

Lečenje zuba, ili narodski rečeno, vađenje živca, je termin koji pacijentima budi veoma neprijatne osećaje. Reč je o intervenciji koja podrazumeva čišćenje i lečenje kanala korena, kako bi se zub spasio, odnosno, izbeglo njegovo vađenje, što je nekada bila jedina terapija izbora kada dođe do jakih bolova zuba ili pojave dubokih karijesa, koji zahvate živac. Vremenom su tehnologija i materijali u stomatologiji napredovali toliko da samo lečenje više nije toliko dugotrajno i naporno, a sa druge strane su povećane šanse za opstanak obolelog zuba.

Endodoncija je oblast stomatologije koja se bavi lečenjem kanala. Poslednjih godina je toliko napredovala, da je samo lečenje jednostavnije i lakše, kako za stomatologa, tako i za pacijenta. Pojava mašinskih instrumenata dovela je do razvoja tzv. mašinske endodoncije, koja omogućava preciznije određivanje dužine kanala, lociranje njegovog kraja, kao i bolje čišćenje zidova kanala. Na taj način se mnogo efikasnije eliminišu bakterije iz kanala, koje dovode do upale zubnog živca i smanjuje se mogućnost njihovog zadržavanja u kanalu.

Lečenje zuba je indikovano kada:

Mašinska obrada kanala omogućava lakše i brže uklanjanje infekcije iz kanala korena zuba, povećava procenat dezinfekcije kanala, čime se produžava životni vek zuba

Mašinska obrada kanala omogućava lakše i brže uklanjanje infekcije iz kanala korena zuba, povećava procenat dezinfekcije kanala, čime se produžava životni vek zuba

Da bi lečenje bilo uspešno, bitno je ispoštovati sve protokole u vidu ispravnih i sterilnih instrumenata, suvog radnog polja i obimnog ispiranja kanala. Nakon lečenja zub može biti osetljiv nekoliko dana, zato što na vrhu korena postoji rana usled "čupanja" živca, kojoj treba neko vreme da zaraste. Nekoliko dana nakon lečenja ukoliko pacijet nema nikakve tegobe u vidu spontanih bolova i otoka, može se staviti plomba, ili pristupiti izradi krunice i mosta.

Vaš ROYAL DENTAL