Zablude vs. Istine u stomatologiji, No9: STAVLJANJE ASPIRINA U PODRUČJE OBOLELOG ZUBA SMANJUJE BOL!

Zubobolja se opisuje kao jedan od najjačih bolova koji čovek može da oseti u toku života. Zub može da boli na hladno, na toplo, na slatko, na zagriz i da traje par sekundi i da prođe. Takvi bolovi uglavnom ne izazivaju "paniku" kod pacijenata. Međutim, ukoliko zub boli na hladno, a bol traje duže vreme ili zub boli sam od sebe, tada pacijenti u strahu od stomatologa preduzimaju nesigurne mere kako bi se rešili bola. Strah od stomatologa, prema istraživanjima, visoko je pozicioniran kao jedan od najvećih strahova sa kojim se savremeni čovek suočava. Kada dođe do pojave bilo kakvog bola u zubu, usled straha od odlaska stomatologu, mnogi su u stanju da učine bilo šta kako bi odlazak stomatologu odložili za što kasniji period. Jedna od najčešćih mera za kojom mnogi posežu prilikom zubobolje jeste plasiranje leka protiv bolova u sam zub ili u blizini bolnog zuba.

Aspirin i zubobolja

Aspirin i zubobolja

Činjenica je da željeni efekat izostaje ili je krakotrajan. Dakle, zubobolja se ne smanjiti postavljanjem Aspirina, niti bilo kakvog sličnog analgetika u područje obolelog zuba. Takođe, neće se ukloniti ni uzrok koji dovodi do pojave bola. Kada god zubobolja postoji, odlazak stomatologu je neizbežan. Pitanje je samo koje će posledice biti u odnosu na dužinu čekanja odlaska stomatologu. Kada zub boli na hladno, na slatko ili na zagriz, traje kratko i prođe nakon par sekundi, onda je vrlo verovatno reč o karijesu, koji se može sanirati postavljanjem plombe sa indirektnim prekrivanjem pulpe. Međutim, ukoliko zub boli na hladno, na toplo ili na slatko, bol traje nekoliko desetina minuta ili se zub čak boli sam od sebe, onda je vrlo verovatno zahvaćen zubni živac i potrebno je lečenje kanala.

Sa druge strane, hemijski sastav analgetika je različit. Direktan kontakt pojedinih lekova sa sluzokožom usne duplje i mekim tkivima može dovesti do pojave različitih promena, koje nalikuju na opekotine. Te promene mogu biti veoma bolne. Ponavljanjem ovog postupka oštećenja na mestu nanošenja leka postaju sve dublja i veća, a mogućnost za regeneraciju tkiva i potpuni oporavak sve manja.

Vaš ROYAL DENTAL