Kako cigarete utiču na zdravlje usta i zuba?

Cigarete predstavljaju proizvode koji se konzumiraju u velikoj količini zarad ličnog užitka, pritom izazivaju brojne neželjene promene, kako u celom organizmu, tako imaju uticaj i na zdravlje usta i zuba.

Pušenje izaziva brojne promene na zubima i u usnoj duplji - od estetskih do ozbiljnih zdravstvenih problema

Pušenje izaziva brojne promene na zubima i u usnoj duplji - od estetskih do ozbiljnih zdravstvenih problema

PREBOJAVANJE ZUBA predstavlja prvenstveno estetsku promenu na zubima. Zahvaljujući nikotinu i katranu u cigaretama zubi dobijaju tipičnu žutu boju, karakterističnu za pušače. Ova boja godinama postaje tamnija. U zavisnosti od dužine pušačkog staža, kao i navika u vidu redovnih poseta stomatologu, nekad je izbeljivanje "pušačkih" zuba izuzetno teško, pa čak i nemoguće.

OŠTEĆENJE ZUBA nastaje usled hemijskih produkata u duvanu, koji dovode do sitnih oštećenja na gleđi zuba. Samim tim, gleđ postaje prijemčivija za delovanje bakterija, kiselina i drugih destruktivnih supstanci. Usled toga dolazi do pojave karijesnih lezija na zubu ili erozije zuba.

ZAPALJENJE DESNI nastaje usled smanjenja koncentracije kiseonika u krvi. Smanjenje koncentracije kiseonika u krvi slabi imuni odgovor čitavog organizma, pa i samih desni, koje postaju slabo otporne na dejstvo bakterija iz zubnog plaka. Desni postaju crvene, otečene, krvare na dodir ili spontano. Ukoliko se ne leči na vreme, zapaljenje desni lako prelazi u parodontopatiju.

Zbog hemijskog sastava cigarete, promene u usnoj duplji mogu biti veoma ozbiljne

Zbog hemijskog sastava cigarete, promene u usnoj duplji mogu biti veoma ozbiljne

TUMORI USNE DUPLJE kod pušača se javljaju usled velike koncentracije kancerogenih materija u cigaretama, koje se oslobađaju u toku konzumacije duvana. Za oralne tumore je karakteristično da se mogu javiti u više različitih formi i u većini slučajeva se ne prepoznaju na vreme, već tek kada je tumor napredovao do kritičnog stadijuma.

OSETLJIVOST ZUBA se javlja usled oštećenja gleđi ili povlačenja desni. Stoga su zubi kod pušača veoma osetljivi, pa zubi bole na toplo ili hladno, slatko, ređe na zagriz. Bol je kratkotrajan, oštar i javlja se samo na nadražaje. Međutim, ukoliko se mesta oštećenja gleđi ne saniraju, dužim delovanjem spoljašnjih noksi slabi se odbrambeni odgovor zubne pulpe i može se razviti pulpitis ili čak gangrena zuba, kada se javljaju spontani bolovi, koji traju duže.

Vaš ROYAL DENTAL