Slučaj 1: Izrada metalokeramičkog mosta

Slika 1. Pre izrade metalokermičkog mosta

Slika 1. Pre izrade metalokermičkog mosta

Pacijentkinja (61) u obe vilice je imala metalokeramičke mostove, koji su bili stari preko 20 godina. U donjoj vilici je imala dva mosta sa bočnih strana, dok je ostatak zubika bio nadomešten parcijalnom akrilatnom protezom. Metalokeramički mostovi, proteza, kao i desni pacijentkinje tokom godina su podlegli brojnim promenama, što je stvorilo indikaciju za zamenu postojećih radova i izradu novih. Zbog infekcije u predelu gornjeg desnog sekutića, gornji most u frontu je još ranije isečen, kako bi se sekutić izvadio (Slika 1).

Mesec dana nakon vađenja zuba, kada je rana u potpunosti zarasla, pacijentkinja je došla u ordinaciju. U toj poseti su skinuti stari metalokeramički mostovi.

Slika 2. Proba metala za izradu metalokeramičkog mosta

Slika 2. Proba metala za izradu metalokeramičkog mosta

Na osnovu pregleda postojećeg stanja u ustima donešena je odluka da se i donji prednji zubi mogu nadoknaditi fiksnim radom, čime bi se pacijentkinja oslobodila nošenja proteze. Nakon skidanja starih mostova, preostali zubi su korigovani, uzeti su otisci za gornju i donju vilicu i određeni međuvilični odnosi.

Nakon dva dana od skidanja mostova i uzimanja otisaka usledila je druga faza u izradi metalokeramičkog mosta - proba metalne osnove (Slika 2). U toku probe se proverava odnos metalne osnove prema desnima i procenjuje da li je potrebna korekcija u brušnju nekih od zuba.

Slika 3. Proba keramike pre cementiranja metalokeramičkog mosta

Slika 3. Proba keramike pre cementiranja metalokeramičkog mosta

Nakon što je ustanovljeno da je sve u apsolutom redu, ponovo su određeni međuvilični odnosi. U ovoj poseti je određena i boja zuba, u skladu sa pacijentkinjinim godinama, tenom i oblikom lica i usana.

Metalne osnove oba mosta su poslati u tehniku, a nakon dva dana ceo rad je bio gotov. Tada je izvršena proba keramike (Slika 3). U toku probe se upoređuje odnos mosta prema desnima, proveravaju se međuvilični odnosi i procenjuje da li je potrebna korekcija na samom mostu. Proverava se i usklađenost boje zuba sa celokupnim izgledom lica.

Slika 4. Nakon cementiranja metalokeramičkog mosta

Slika 4. Nakon cementiranja metalokeramičkog mosta

Nakon što je ustanovljeno da metalokeramički most ne izaziva nikakve smetnje, izvršeno je njegovo cementiranje trajnim cementom (Slika 4). Nakon svega par dana od uzimanja otisaka, pacijentkinja je dobila novi osmeh, lepši izgled, a istovremeno je lišena neugodnosti nošenja parcijalne proteze.

ROYAL DENTAL