Prelom zuba – kako rešiti?

Prelomi zuba su vrlo česte situacije sa kojim se susrećemo u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Nekad do njih dođe kao posledica delovanja spoljašnje sile (udarac ili pad), koja se prenosi na zube i dođe do oštećenja manjeg li većeg dela zdravog zuba, a ponekad dođe u toku žvakanja, kada mali komadić čvrste hrane u toku zagrizra razvije veliku silu u nepovoljnom smeru i dovede do preloma zuba. Drugi slučaj se najčšće dešava kod zuba sa lečenim kanalima (izvađenim živcem), kada nakon nekoliko godina zubna struktura slabi i postaje krta i lomljiva.

Postoji više vrste tretmana za zube koji su doživeli prelom, a u odnosu na veličinu preloma, kao i status samog zuba zavisi i izbor tretmana:

Kompozitni ispun (plomba). To je najjednostavnije i najjeftinije rešenje moguće samo kada se odlomi manji deo zuba, a da pritom zub nema spontane bolove i nije otvorena zubna pulpa (odnosno živac). Ukoliko ima karijesa, potrebno ga je ukloniti, a potom izgubljeni deo zuba nadoknaditi kompozitnim ispunom.

Prelom centralnih sekutića. Desni je nadoknađem postavljanjem plombe, levi izradom metalokeramičke krunice

Prelom centralnih sekutića. Desni je nadoknađem postavljanjem plombe, levi izradom metalokeramičke krunice

Lečenje kanala korena zuba (vađenje živca). Kada nakon preloma je otvoren živac ili pacijent trpi spontane bolove, neophodno je ukloniti zubni živac, obraditi i napuniti kanale. Od veličine izgubljenog dela zuba zavisi odluka da li će se on nadoknaditi plombom ili će biti potrebno raditi krunicu.

Krunica. Kada se odlomi veći deo zuba, tako da ga je nemoguće nadonkaditi kompozitom, odnosno, velika je bojazan da će plomba otpadati u kratim vremenskim intervalima, onda je izbor terapije izrada krunice. Krunica može biti metalokeramička ili bezmetalna, u zavisnosti od toga da li je u pitanju prednji ili bočni zub, odnosno, od estetskih zahteva samog pacijenta. U većini slučajeva kod ovih zuba je izvršeno lečenje kanala korena i neophodno je postaviti kočić (metalni ili fiber), kako bi se izradila nadogradnja na kojoj će kasnije biti izrađena krunica zuba.

Vađenje zuba. Kada linija preloma ide duboko ispod desni ili čak kosti, postavljanje plombe ili krunice je ugroženo zbog nemogućnosti održavanja suvog radnog polja. U tim slučajevima se zub najčešće vadi, a zatim se nadoknađuje izradom mosta na susednim zubima ili ugradnjom implantata na njegovo mesto.

Produženje kliničke krunice zuba. Reč je o hirurškoj intervenciji kada se frakturna linija pruža neznatno ispod nivoa desni, a zub je od statičkog ili estetskog značaja, skraćivanjem visine kosti i nivoa desni prelomljeni zub se može sačuvati, a zatim na njemu izraditi odgovarajuća krunica najčešće, ređe postaviti plomba. U većini slučajeva ovi zubi zahevaju lečenje kanala korena zuba.

Vaš ROYAL DENTAL