Koliko traje izrada krunice ili mosta?

Dentalni most je protetska nadoknada kojom se nadoknađuje jedan ili više izgubljenih zuba u zubnom nizu. Izrada dentalnih mostova zahteva brušenje susednih zuba, tzv. nosača mosta, zato što zub koji se nadoknađuje mora da ima neki oslonac i potporu. Međutim, sam tok izrade jednog dentalnog mosta zahteva nekoliko faza i više dolazaka pacijenta, a pitanje koje najčešće brine pacijente jeste koliko će dugo trajati proces izrade mosta.

brusenje zuba

Za izradu mosta neophodno je izbrusiti zube koji će biti nosači mosta

Nezavisno od toga da li je u pitanju metalokeramički most ili bezmetalni keramički most, obe vrste nadoknade imaju tri osnovne faze izrade:

  • Brušenje zuba i uzimanje otisaka
  • Proba osnove samog rada
  • Proba keramike i cementiranje rada

U prvoj fazi neophodno je obrusiti zube koji će biti nosači mosta. Pacijent primi anesteziju, kako bi proces brušenja bio bezbolan. Dužina trajanja brušenja zavisi od broja zuba koji će biti uključeni pod most. Kada brušenje svih zuba bude gotovo, u dentalni sulkus (uski prostor između desni i zuba) aplikuje se retrakcioni konac. Njegova uloga je da „raširi“ desni, kako bi se bolje videla granica brušenog i nebrušenog dela zuba. Potom se uzimaju otisci gornje i donje vilice. Otisci brušenih zuba se uzima dvofazno zbog preciznosti. Poslednji korak u ovoj fazi je određivanje međuviličnih odnosa u vosku, kako bi se rad napravio da bude u prirodnom odnosu sa zubima suprotne vilice. Kod izrade bezmetalnih keramičkih mostova u ovoj fazi se određuje i boja zuba, dok za metalokeramičke mostove boja može da se odradi i u drugoj fazi.

Druga faza se odvija nakon 2-4 dana od uzimanja otisaka. Nakon uzimanja otisaka, oni se šalju u zubotehničku laboratoriju, gde se izrađuje najpre osnova budućeg rada. Druga faza podrazumeva probu osnove (metalne ili bezmetalne). Za izradu osnove (tzv. core) kod bezmetalnih mostova potrebno 1-2 dana više nego za izradu metalne osnove kod metalokeramičkih mostova. U toku probe osnove se uočava kako ona naleže na desni i da li je potrebna korekcija u brušenju zuba. Ponovo se određuje boja zuba i međuvilični odnosi.

brusenje otisci

Uzimanje otisaka je jedna od ključnih faza zbog preciznosti budućeg mosta

Treća faza sledi za 2-3 dana kada u stomatološku ordinaciju iz zubotehničke laboratorije stiže gotov rad. Najpre se vrši tzv. proba keramike. Proverava se kako gotov rad naleže na brušene zube, na desni i kako je usklađen sa susednim zubima i zubima iz suprotne vilice. Ukoliko nije potrebna nikakva korekcija na samom radu, most se može privremeno ili trajno cementirati, čime je ceo postupak gotov. Ukoliko je potrebna neka korekcija na samom radu, on se šalje natrag u laboratoriju, pa se ponovo proba naredni dan.

Najduža faza u izradi mosta je prva faza zato što sadrži mnogo koraka, koji treba da budu pažljivo i precizno izvedeni, kako bi i budući rad bio što precizniji. U proseku je potrebno 5-7 dana da se izradi metalokeramički most, a dan do dva više za bezmetalni keramički most. Zahvaljujući savremenim tehnologijama i velikoj stručnosti stomatologa i zubnih tehničara u našoj ordinaciji možete dobiti dentalne mostove visokog kvaliteta za relativno kratko vreme.

Vaš ROYAL DENTAL