Kako rešiti tetraciklinske prebojenosti zuba

Tetraciklini predstavljaju grupu antibiotika koji se danas koriste u lečenju velikog broja bakterijskih infekcija, zbog svoje efikasnosti i širokog antibakterijskog spektra. Glavni problem u primeni tetraciklina jeste taj što se on vezuje za jone kalcijuma, zbog čega se ne preporučuje da se pije sa mlekom ili neposredno nakon konzumiranja mlečnih proizvoda.

Tetraciklinska prebojenost zuba

Tetraciklinska prebojenost zuba

Zbog svoje sposobnosti da se vezuje za jone kalcijuma, Tetraciklini vezani za kalcijum, mogu da se ugrade u kost i u gleđ zuba kod dece u fazi intenzivnog rasta i razvoja. Nakon što se ugrade u gleđ zuba dolazi do pojave tzv. tetraciklinske prebojenosti zuba. Do tetraciklinske prebojenosti zuba dolazi ukoliko Tetracikline konzumira majka za vreme trudnoće, dok je dete još u fetalnom stadijumu rasta i razvoja ili ukoliko se propisuju detetu u prvim godinama života, dok se još uvek formiraju stalni zubi. Jednom kada se formira gleđ zuba, odnosno, kada dođe do nicanja zuba, Tetraciklini su bezbedni za primenu, jer neće dovesti do naknadnog prebojavanja zuba. Dakle Tetraciklini utiču samo na zube u razvoju.

Tetraciklinski zubi su najčešće zub sa sivim ili mrkim pigmentacijama, koje mogu da prekrivaju ceo zub, ili da budu u vidu mrlja i pruga. Pigmentacije su duboke, jer su Tetraciklini ugrađeni duboko u gleđ i dentin za vreme rasta i razvoja zuba. Tetraciklinske prebojenost ne izazivaju nikakve probleme osim estetskih, zbog čega pacijenti imaju manjak samopouzdanja. Kako je reč o dubokim pigmentacijama, one se ne mogu ukloniti poliranjem ili peskiranjem zuba.

Slabije izražene tetraciklinske prebojenosti zuba mogu se rešiti profesionalnim izbeljivanjem zuba, dok one jače izražene se mogu ublažiti, ali se ne mogu u potpunosti rešiti. Ukoliko izbeljivanje zuba ne može dati pozitivne rezultate u uklanjanju sivih i mrkih pigmentacija uzrokovanih Tetraciklinima, druga opcija je izrada faseta na prednjim površinama zuba, koje mogu biti kompozitne ili keramičke. U krajnjem slučaju, ukoliko postoje kontraindikacije za izradu faseta, tetraciklinske prebojenosti se rešavaju protetski, izradom keramičkih ili metalokeramičkih krunica.

Vaš ROYAL DENTAL