Koje su nam informacije sve potrebne pre nego što dođete iz inostranstva u našu ordinaciju?

Svedoci smo činjenice da sve veći broj naših pacijenata radi u inostranstvu, a brigu o svom osmehu i zdravlju zuba poveravaju nama. Zbog prirode svog posla, u Srbiju dolaze jednom do dva puta godišnje i to na kratke vremenske periode, što nama daje malo vremena za izradu i sprovođenje adekvatnog plana terapije. Iako se većina pacijenata potrudi da na vreme rezerviše svoj termin, najveći problem sa kojim se susrećemo jesu oskudne informacije o stanju zuba i usne duplje kada pacijent prvi put dođe kod nas, naročito ako je u planu protetska sanacija zuba. Izrada bilo kakvog protetskog rada ponekad zahteva pripremu pacijenata u vidu vađenja zuba, operacije nekog cističnog procesa, zaostalog korena zuba i slično. Da bi protetski rad bio izrađen adekvatno i precizno, nakon bilo kakve hirurške intervencije, preporučljivo je da prođe određeni vremenski period pre nego što se uzmu otisci, kako bi rane zarasle. Zbog oskudnih informacija sa kojim često u praksi raspolažemo pre nego što pacijent sedne kod nas u stolicu, u momentu dolaska, kada se sami uverimo u stanje njegovih zuba i usne duplje, neretko dolazi do nagle promene plana terapije, a vremenska ograničenja i dalje postoje.

OPT snimak nam pruža informacije o stanju zuba i kosti, na osnovu čega je moguće izraditi poprilično pouzdan plan terapije

OPT snimak nam pruža informacije o stanju zuba i kosti, na osnovu čega je moguće izraditi poprilično pouzdan plan terapije

Zbog toga našim pacijentima preporučujemo, ako su u mogućnosti, pre nego što dođu u Srbiju, u našu ordinaciju na svoj zakazan termin da nam pute e-mail adrese dostave određenu dokumentaciju, koja će nam biti od izuzetnog značaja za pravljenje privremenog plana terapije, a samim tim smanjiti mogućnost pojave iznenađenja.

Da bismo imali bilo kakvu predstavu o tome da li protetska sanacija zuba može da se izvede bez bilo kakve prethodne pripreme usta i zuba, naročito bez oralno-hirurških intervencija, najpre nam je potreban OPT snimak (ortopantomografski snimak). Reč je o snimku svih zuba gornje i donje vilice, na kome možemo da vidimo da li su zubi plombirani ili ne, da li su sa izvađenim živcem, na koji način su kanali napunjeni, da li je neki od zuba sa zaostalim korenovima, itd. Zatim, na tim snimcima možemo da vidimo stanje vilične kosti, pa da utvrdimo da li kod pacijenta postoji parodontopatija i u kom stepenu je ona izražena, kao i da li postoji neka cista na vrhu korena zuba. Svi ovi podaci nam daju uvid u to da li postoji potreba za hirurškom intervencijom u vidu vađenja zuba, operacije ciste i slično. Takođe, već na osnovu snimka možemo da procenimo da li postoje uslovi da se uradi stabilan protetski rad ili je pacijent više indikacija za implante ili neku mobilnu protezu. Podaci koje dobijemo na osnovu OPT snimka omogućavaju nam da napravimo plan terapije sa velikim procentom sigurnosti u uspeh same terapije.

Slikanje zuba i desni daju nam bitne podatke o njihovm međusobnom odnosu, kao i o zdravlju desni

Slikanje zuba i desni daju nam bitne podatke o njihovm međusobnom odnosu, kao i o zdravlju desni

Drugi bitan dokument nam je fotografija zuba učinjena kamerom mobilnog telefona, tako da su gornji i donji zubi međusobno u kontaktu i da se vide desni. Fotografija može biti učinjena iz prednjeg ili bočnog profila. Ona nam pruža informaciju o položaju zuba, njihovo međusobnom odnosu, boji, itd. Sa druge strane na fotografijama možemo videti i izgled desni, koje se ne vide na OPT snimku. Tako možemo utvrditi da li su desni upaljene i u kojoj meri, da li je potrebno ih temeljno očistiti, eliminisati upalu, pa tek nakon par dana započeti brušenje zuba i uzimanje otisaka.

Na kraju pacijent treba putem e-mail prepiske da nam da informacije o svom opštem zdravstvenom stanju, da li se trenutno nalazi na nekoj terapiji lekovima, da li ima alergijske reakcije i slično.

Kada na osnovu svih informacija napravimo plan terapije, pacijentima dajemo mogućnost da pripremu izvrše u zemlji u kojoj žive i rade, npr. vađenje nekog zuba, kako bi rana zarasla do njihovog dolaska u Srbiju. Ili će se njihov prvi dolazak podrazumevati pripremu u vidu oralno-hirurških intervencija, a tek drugi dolazak protetsku sanaciju.

Vaš ROYAL DENTAL