Zablude vs. Istine u stomatologiji, No8: ANTIBIOTIKE TREBA KORISTITI ULEČENJU PARODONTOPATIJE!

Antibiotici predstavljaju grupu lekova namenjenih za lečenje bakterijskih infekcija. S obzirom da je reč o širokom spektru lekova, tako njihova efikasnost nije jednaka prema svim bakterijama. To je jedan od glavnih razloga zbog čega bilo koji antibiotik ne treba uzimati na svoju ruku bez odlaska kod lekara i njegove preporuke. Nekontrolisana primena antibiotika dovodi do pojave mutacija samih bakterija, koje razvijaju rezistenciju, odnosno, otpornost prema efektu antibiotika, čime vremenom sam antibiotik postaje neefikasan.

Primena antibiotika u lečenju parodontopatije je ograničena

Primena antibiotika u lečenju parodontopatije je ograničena

Istraživanja različitih kliničkih slučajeva pacijenata obolelih od parodontopatije su pokazala da neki antibiotici pokazuju delotovornost u lečenju parodontopatije. Međutim, pozitivan efekat se ne ispoljava kod svih obolelih. Istina je da je parodontopatija oboljenje uzrokovano bakterijama koje se nalaze u dentalnom plaku. Međutim, bakteriološka flora kod svakog obolelog od parodontopatije je različita. Ne uzrokuje samo jedna vrsta bakterija promene, već su kod različitih slučajeva izolovani različiti tipovi bakterija. Stoga, faktički je nemoguće utvrditi koji antibiotik će delovati kod pojedinih obolelih, odnosno, to je glavni razlog zbog čega pozitivni terapijski rezultati kod pojedinih obolelih izostaju, a kod nekih ne.

Raznolikost u vrsti i broju bakterija koje se javljaju kod obolelih od parodontopatije je razlog zbog čega primenu antibiotika u lečenju parodontopatije treba izbegavati, odnosno, primenjivati ih u samo posebnim slučajevima, prema preporuci lekara ili stomatologa. U suprotnom, dolazi do nekotrolisane i neadekvatne (zlo)upotrebe antibiotika i razvoja rezistencije bakterija na antibiotik, kada oni postaju neefikasni i u lečenju oboljenja, koja su se do tada efikasno lečila njihovom primenom.

Vaš ROYAL DENTAL