Dobre navike – zdravi zubi (prvi deo)

Kada se govori o zdravlju usta i zuba, pominju se dobre navike koje treba upražnjavati, kako bi se ono postiglo. Sveto trojstvo dobrih navika za zdravlje usta i zuba čine:

 • Redovna i pravilna oralna higijena
 • Kvalitetna ishrana
 • Redovne posete stomatologu
limun

Zbog visoke koncentracije kiselina, limun ima veoma štetan uticaj na gleđ zuba

Međutim, i pored toga postoje neke druge loše navike, čije upražnjavanje negativno se odražava na zdravlje usta i zuba, a koje bi trebalo izbegavati. U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na neke loše navike u konzumaciji određenih napitaka i hrane.

 • SISANJE LIMUNA. Limun spada u jedno od najzdravijeg voća, zahvaljujući velikoj koncentraciji vitamina C. Međutim, limun takođe sadrži i veoma agresivne i jake kiseline. Nanošenjem limuna direktno na zube, vremenom, pod dejstvom kiselina, dolazi do oštećenja gleđi zuba i stvaranja takozvanih klinastih erozija. Što su ova oštećenja dublja, vremenom dolazi do pojačane osetljivosti zuba, pa zub može da boli na hladno ili toplo. Vremenom može doći i do izumiranja zubne pulpe, usled hronične iritacije.
 • ŽVAKANJE LEDA. Zahvaljujući svojoj kristalnoj strukturi i niskim temperaturama, žvakanje kockica leda može dovesti do preloma zuba. Najčešće dovode do stvaranja mikropukotina na gleđi, koje nisu vidljive golim okom. Međutim, te mikropukotine predstavljaju direktnu komunikaciju zubnog živca sa spoljašnjom sredinom i mogu biti uzrok bolne preosetljivosti zuba, pa zub boli na hladno i toplo najčešće. Takođe, zbog niskih temperatura, kockice leda mogu izazvati veoma bolne reakcije, koje svojim učestalim ponavljanjem mogu dovesti i do izumiranja živca.
 • KONZUMIRANJE SUVOG VOĆA. Suvo voće, poput šljiva, grožđa, ananasa, kajsija i slično dovode do oštećenja gleđi zuba sličnih onim koje nastaju sisanjem limuna, takođe zahvaljujući visokoj koncentraciji kiselina u njima. Međutim, ta oštećenja su slabije izražena od oštećenja koje nastaju konzumacijom limuna. Sa druge strane, suvo voće se lako lepi za površinu zuba, a teže se uklanja, pa dovode do stvaranja i zadržavanja mekih naslaga, kao bogatog izvora mikroorganizama, uzročnika karijesa i parodontopatije.
 • Gazirani napici

  Gazirani napici i energetska pića su čest uzrok prevremenog propadanja zuba

 • GAZIRANI SOKOVI I ENERGETSKI NAPICI. Kao i limun, tako i gazirani sokovi i energetski napici u sebi sadrže veliku koncentraciju kiselina, koje vremenom, usled učestale konzumacije, dovode do trajnih oštećenja na gleđi, u vidu klinastih erozija.
 • KONZUMACIJA VINA. Vino, naročito belo vino sadrži visoku koncentraciju kiselina i dovodi do nagrizanja gleđi i stvaranja tzv. nekarijesnih lezija ili erozija zuba. Penušava vina dodatno pogoršavaju ovaj efekat zbog prisustva ugljen-dioksida, koji nagriza gleđ, pa su nastali defekti veći i teži. Crno vino u sebi sadrži veliku koncentraciju pigmenata, pa vremenom dovode i do prebojavanja zuba taloženjem pigmenata, čime površina zuba gubi svoju glatkoću i sjaj i predstavlja idealnu podlogu za nakupljanje mekih naslaga.
 • KONZUMACIJA KAFE I ČAJEVA. Kafe i čajevi, naročito prebojeni čajevi, sadrže u sebi veliku koncentraciju pigmenata. Dugotrajnom konzumacijom i neredovnom oralnom higijenom, na površini zuba se stvaraju pigmentacije, zub gubi svoju boju, glatkoću i sjaj. Kofein iz kafe i nekih čajeva deluje tako što isušuje usta, odnosno, smanjuje lučenje pljuvačke. Smanjenim lučenjem pljuvačke izostaje njen odbrambeni efekat nakon konzumiranja hrane i napitaka, pa je veći procenat karijesa kod osoba koje konzumiraju veću količinu kafe na dnevnom nivou.

Zbog svega navedenog, ne znači da je potrebno prekinuti njihovo konzumiranje. Međutim, potrebno je samo povesti računa da se ne preteruje, kao i da se vodi računa o pravilnom održavanju oralne higijene.

Koje su to još štetne navike, koje redovno upražnjavamo, a mogu dovesti do oštećenja zuba, saznajte u drugom delu teksta.

Vaš ROYAL DENTAL