Zablude vs. Istine u stomatologiji, No10: KRUNICE, MOSTOVI I PROTEZE TRAJU ZAUVEK!

Telo se tokom života menja, pa tako se menja i stanje u ustima. Najveće promene trpe osobe koje u jednom trenutku ostanu bez većine ili ijednog zuba u vilici. Gubitkom zuba, kost na mestu gde su bili zubi se postepeno smanjuje, pa se tako starenjem smanjuju vilice u celini. Svaku promenu na kostima gornje i donje vilice prati promena i u mekim tkivima, koja se prilagođavaju novonastaloj situaciji na kosti. Međutim, bilo kakva protetska nadoknada zuba (krunica, most ili proteza) je tvrda i čvrsta i nije sklona promenama, odnosno ne prati promene koje se dešavaju na tkivima na kojima leže. Ovo je naročito izraženo kod nosilaca totalnih proteza (bezubih pacijenata), kod kojih usled gubitka kosti za par godina proteza postane velika u odnosu na kost, nestabilna na svom ležištu, pa samim tim i nefunkcionalna.

Krunice i mostovi

Krunice i mostovi

Ukoliko se protetski rad ne zameni na vreme, odnosno, ne izradi novi, koji će odgovarati novoj morfologiji oralnih tkiva, stari radovi će vršiti neadekvatan pritisak, dovodeći do povlačenja desni, rasklaćenja preostalih zuba, zapaljenja sluzokože usne duplje, a sve to može biti praćeno vrlo neprijatnim tegobama, u vidu blagog bola, peckanja i žarenja, do veoma izraženih i nepodnošljivih bolova.

Za što duži životni vek protetske nadoknade takođe je bitno pridržavati se osnovnih načela za zdravlje zuba i usta:

Totalna proteza

Totalna proteza

Iako se „veštački zubi“ ne mogu pokvariti, odnosno, ne može se javiti karijes na njima, to nije razlog da se ignoriše održavanje oralne higijene. Na njima se takođe nakupljaju meke naslage, pigmenti iz hrane i napitaka, pa nadoknade brzo izgube svoju estetsku vrednost. Ostaci hrane i stvoren kamenac na protetskim radovima mogu biti uzrok izuzetno neprijatnog zadaha. Takođe su važne i redovne posete stomatologu, kako bi se pratile sve promene na tkivima na kojima leže protetski radovi, da bi se sve promene uočile na vreme, a postojeće nadoknade zamenile novim, pre nego što dovedu do dodatnih oštećenja.

Vaš ROYAL DENTAL