Parcijalna proteza bez kukica, komforna za nošenje i vrhunska estetika? Moguće je!

Parcijalna proteza je često terapija izbora kod pacijenata kojima nedostaje veći broj zuba, a koji se ne mogu nadoknaditi izradom mosta ili ugradnjom implantata. Jedan od glavnim problema sa kojim se pacijenti susreću jeste navikavanje na protezu. Ploča proteza je vrlo često velika, sužava veličinu usne duplje, pa pacijent ima utisak da jeziku nešto smeta, ometa govor, a vrlo često izaziva nagon za povraćanje.

Kombinacija metalokeramičkog mosta i skeletirane proteze sa atečmenima je idealno estetsko i funkcionalno rešenje kod pacijenata koji moraju da nose parcijalnu protezu

Da bi se parcijalna proteza zadržavala u ustima, neophodno je da ima kukice, koje će se "kačiti" za preostale zube i na taj način omogućiti da proteza ne spada pri nošenju, u toku jela, pri osmehu. Međutim, kukice, koje su najčešće žičane, predstavljaju estetsku smetnju pacijentima. Takođe je vrlo teško uskladiti boju i oblik zuba na protezi da budu u skladu sa preostalim zubima, tako da se jasno vidi granica između prirodnih zuba i proteze.

Sve navedeno predstavlja veliki otpor pacijenata kada je potrebno uraditi protezu. Kao jedno od idealnih rešenja nameće se takzovani kombinovani rad, koji predstavlja kombinaciju metalokeramičkih krunica i parcijalne skeletirane proteze sa atečmenima. Preostali zubi se bruse za izradu metalokeramičkih krunica, s tim da su pojedine krunice tzv. "namenske" krunice i posebno se izrađuju za prihvatanje proteze. Proteza se nosi u vidu kopči koje su pridodate krunicama sa strane, tako da se izbegavaju vidljive kukice pri osmehu. Lako se uklapa boja keramike, sa bojom zuba na protezi.

Prednosti tzv. kombinovanih radova su brojne:

  • nema vidljivih kukica pri osmehu, što unapređuje estetiku
  • proteza je značajno manja i tanja, što pruža komfor jeziku pri jelu, gutanju, govoru i ne izaziva nagon za povraćanje
  • manja veličina proteze manje opterećuje desni susednih zuba, koje se sporije povlače
  • lako se uklapa boja zuba

Kao nedostaci ovakvih radova navode se

  • potreba za brušenjem prirodnih zuba
  • cena

Ukoliko mislite da je ovakva vrsta rada dobro rešenje za Vas, zakažite pregled i konsultacije, a mi ćemo Vam ponuditi najbolje moguće rešenje.

Vaš ROYAL DENTAL