RTG snimanje zuba – sve što treba da znate

RTG snimanje zuba predstavlja pomoćno dijagnostičko sredstvo u savremenoj stomatologiji, koje stomatologu-kliničaru pomaže da utvrdi ili čak postavi dijagnozu. Iako osnovu dijagnostike u stomatologiji predstavlja klinički pregled, na osnovu RTG snimka se mogu videti promene u kosti ili korenu zuba, koje nisu vidljive golim okom.

RTG snimci mogu biti intraoralni i ekstraoralni, u zavisnosti od toga kakvu sliku stomatolog treba da dobije da bi postavio dijagnozu. Intraoralni snimci su snimci ciljanih zuba i okolne kosti, koji se rade u cilju utvrđivanja određenih detalja, koji se ne mogu videti na ekstraoralnim snimcima. Ekstraoralni snimci pokazuju stanje većeg broja zuba, kostiju gornje i donje vilice, ili pak više i svih kostiju glave, kao što je ortopantomografski (OPT) snimak.

RTG snimak je pomoćno dijagnostičko sredstvo u kliničkoj praksi, koje pomaže u otkrivanju patoloških promena koji nisu vidljive golim okom

RTG snimak je pomoćno dijagnostičko sredstvo u kliničkoj praksi, koje pomaže u otkrivanju patoloških promena koji nisu vidljive golim okom

Glavno pitanje sa kojim se suočavamo u svakodnevnoj praksi je da li je RTG snimanje zuba štetno po zdravlje celokupnog organizma i da li je neophodno izlagati se zračenju? Prema principima savremene medicine i stomatologije, pacijenta ne treba izlagati RTG zračenju ukoliko za to ne postoji preka potreba. Ukoliko se pri redovnom stomatološkom pregledu utvrdi postojanje zdravih zuba i okolnih mekih tkiva, a stomatolog pritom ne proceni da postoji mogućnost postojanja neke skrivene promene, kontrolno RTG snimanje se radi na svakih 18-24 meseca. Međutim, ukoliko postoji sumnja da postoji neka promena u kosti ili na korenu zuba, ukoliko postoji određena simptomatologija, u takvim slučajevima se pacijent upućuje na RTG snimanje zuba, kako bi stomatolog mogao da postavi adekvatnu dijagnozu i napravi najbolji plan terapije.

Pacijent se upućuje na snimanje zuba kada postoji sumnja na postojanje nekog patološkog procesa na vrhu korena, kao što je cista ili granulom. Na RTG snimku se takođe mogu videti i bočni karijesi koji ne mogu da se vide pri kliničkom pregledu. RTG snimci su od velike pomoći nakon lečenja kanala korenova zuba da bi se utvrdio kvalitet punjenja kanala. RTG snimak je pomoćno sredstvo i u toku lečenja kanala korena, kako bi se utvrdila dužina kanala, oblik i međusobni odnos kanala. Kod osoba koje boluju od parodontopatije, RTG snimak je značajan pokazatelj količine izgubljene kosti. Snimanjem zuba u određenom vremenskom periodu i međusobnim poređenjem snimaka, može se utvrditi da li patološki proces ili parodontopatija napreduju, stagniraju ili se smanjuju, kojom brzinom teče pogoršanje bolesti ili oporavak tkiva, itd.

Zahvaljujući savremenim RTG aparatima i tehnologijama snimanja zuba, količina zračenja kojom se organizam izlaže u toku snimanja je svedeno na minimum. Količina zračenja kojoj se telo izloži za vreme snimanja zuba je manja od količine zračenja kojoj se izlažemo svakog dana, a potiče od sunca, Zemlje i tehnologije koju koristimo svakodnevno. Postoje istraživanja koja ukazuju da količina zračenja kojom se trudnica izlaže tokom snimanja zuba ne može da ošteti plod ni u najranijim nedeljama trudnoće. No, prema propisima, nije poželjno trudnicu izlagati RTG zracima dok ne prođe period dojenja, ukoliko za tim ne postoji preka potreba.

Vaš ROYAL DENTAL