Fiksni ortodontski aparati – pacijentove želje i mogućnosti tretmana

Savremena stomatologija nudi brojna rešenja u pogledu materijala, tehnologija i intervencija, kako bi se zdravlje usta i zuba, kao i estetika osmeha doveli do najvišeg mogućeg nivoa. Stomatolog odavno nije neko ko samo „popravlja i vadi zube“. Slično važi i u ortodonciji. Odavno su iza nas godine kada su se zubi mogli ispravljati samo u detinjstvu. Sa razvojem fiksnih ortodontskih aparata starosna granica za korekciju položaja zuba je odavno prevaziđena.

Uspešan ortodontski tretman se postiže samo detaljnim planiranjem terapije i izbegavanjem kompromisa koji nude samo trenutne benefite

Uspešan ortodontski tretman se postiže samo detaljnim planiranjem terapije i izbegavanjem kompromisa koji nude samo trenutne benefite

Danas na svakom mestu možete videti sve veći broj ljudi različitog uzrasta, a da nose fiksni aparat. Dok je nekad nošenje ortodontskog aparata vrlo često bio razlog snebivanja,stidljivosti i zadirkivanja, danas je on apsolutni simbol svesti o sopstvenom oralnom zdravlju i šalje se pozitivna poruka ostatku stanovništva o značaju nege i higijene zuba. Stoga, u stomatološkim ordinacijama je sve veći broj pacijenata koji zahtevaju ortodontsku korekciju svojih zuba. Međutim, šta kada se želje pacijenta razilaze sa realnim mogućnostima i potrebama ortodontskog tretmana?

Najčešći razlog zbog kog se pacijenti odlučuju za terapiju fiksnim ortodontskim aparatima je estetika. Večina pacijenata vidi nepravilnosti u položaju prednjih zuba, koji im kvare osmeh, stoga dolaze sa uverenjem da se fiksnim aparatom to može brzo i jednostavno korigovati. Naročito, ako su u pitanju gornji zubi, onda misle da se ceo problem može rešiti nošenjem fiksnog aparata samo u gornjoj vilici, što im se čini kao brzo i povoljno rešenje. Sa druge strane, ortodontska terapija je mnogo složenija od onog kako većina pacijenata zamišljaju u svojoj glavi.

Ispravljanje samo estetskih nedostataka vodi kratkoročnom uspehu i dugoročnom neuspehu. Takvi rezultati nisu stabilni i vrlo brzo se zubi vraćaju u svoje početno ili čak još gore stanje. Da bi se postigli zadovoljavajući estetski rezultati, mora se postići apsolutni sklad i harmonija između svakog zuba pojedinačno, kao i između zuba gornje i donje vilice. To znači da svaki zub treba da zauzme svoj odgovarajući položaj, pod odgovarajućim nagibom, zatim da ostvaruje adekvatan kontakt sa susednim zubima, a na kraju da se postigne stabilan zagrižaj između gornjih i donjih zuba, kada su oni međusobno u kontaktu. Takođe, položaj zuba treba da bude u skladu sa mišićima lica, mišićima žvakačima, usnama, jezikom, viličnim zglobom, kako se ne bi narušio njihov međusobni odnos i ravnoteža.

Jedino na ovaj način, sa ovim pristupom, uz pravilnu retencionu terapiju, postignuti rezultati će biti dugoročni i stabilni. Na taj način će se očuvati zdravlje zuba, omogućavajući lakšu higijenu i manju učestalost pojave karijesa i parodontopatije. Omogućiće se i pravilno funkcionisanje cele usne duplje, bez naprezanja i oštećenja viličnog zgloba i bolova u mišićima. Takođe će se uspostaviti sklad izmešu zuba, vilica i ostatka lica, što će kao rezultat imati zadovoljavajuću estetiku. Da bi se sve ovo postiglo, neophodno je pažljivo izanalizirati situaciju u ustima na osnovu snimaka i modela, vrlo često je neophodno da se nose dva fiksna aparata i neophodno je da terapija traje malo duže od onog što je pacijent zamislio. Zato je vrlo bitno imati odličnu komunikaciju sa svojim terapeutom, sarađivati sa njim, jer svako kompromisno rešenje ne znači da je i dobro rešenje.

Vaš ROYAL DENTAL